• October 8, 2023

Peníze a bohatství


Já si myslím, že peníze jsou opravdu hodnÄ› důležité. Já si vzpomínám, jak mi vždycky maminka říkala, že peníze nejsou důležité, že prý důležité je zdraví. Tohle je samozÅ™ejmÄ› pravda. Za peníze si ÄlovÄ›k lásku nebo zdraví a přátelé nekoupí. I když v dneÅ¡ní dobÄ› je možné opravdu cokoliv. Myslím si, že v dneÅ¡ní dobÄ› si ÄlovÄ›k normálnÄ› koupí za peníze Å¡tÄ›stí i přátelé ty, kdy se říká, že přátelé dÄ›lají i peníze. Tady jde vidÄ›t, že nÄ›kteří přátelé by byli faleÅ¡ní. Já sama bych byla opravdu hodnÄ› neÅ¡Å¥astná, kdyby se mnou tÅ™eba nÄ›kdo kamarádil, jenom kvůli tomu, že mám opravdu hodnÄ› penÄ›z, možná v tomhle ohledu jsem ráda, že nemám moc penÄ›z. I když finance se vždycky hodí, kdybych mÄ›la více financí, tak bych moc ráda cestovala, jenomže moje dosavadní finanÄní situace mi to vůbec neumožňuje.

Pro mě jsou peníze důležité.

Samozřejmě, že mě to vadí a trápí mě to, ale co nadělám? Je opravdu hodně lidí, kteří jsou na tom třeba o mnoho hůře, než jsem já. Proto jsem si řekla, že můžu být ráda, že mám takovou střední zlatou cestu. Nejsem bohatá, ale ani nejsem úplně chudá a mám hlavně hodně přátel. Myslím si, že kdo má opravdu hodně přátel, těch pravých přátel, tak je vlastně úplně bohatý, protože nevím, s kým bych utrácela já, kdybych byla opravdu enormně a nechutně bohatá, říká se opravdu nechutně bohatá.

Bez peněz to někdy nejde.

A to je, když máte tÅ™eba dvě miliardy na úÄtÄ›, tohle je absolutní bohatství. ChtÄ›la bych vidÄ›t samu sebe, co bych dÄ›lala, kdyby mi nÄ›kdo ze dne na den dal tÅ™eba tÅ™icet milionů korun. Byla bych opravdu v Å¡oku a absolutnÄ› bych nevÄ›dÄ›la, co s tím mám dÄ›lat. Podle mého názoru lidé, kteří vyhrají tÅ™eba v nÄ›jaké loterii, opravdu hodnÄ› penÄ›z, nÄ›jaké miliony nebo miliardy, tak si myslím, že by je snad musel trefit infarkt. Tedy alespoň u mÄ› by to bylo, ale asi bych se z toho vzpamatovala a už bych utrácela. Víte, co bych si koupila? JistÄ› pár bytů, které bych pronajímala a takhle bych toÄila vÅ¡echny své peníze.