• June 5, 2023

Bez peněz…


JistÄ› znáte pokraÄování oblíbeného rÄení v nadpisu. Jenže zde nejde pouze o hospody, do kterých není radno bez penÄ›z lézt. Ono vůbec si dnes zajít do nÄ›Äeho, co se vzdálenÄ› hospodÄ› jen podobá je zralé na to, aby si ÄlovÄ›k vzal půjÄku. I na to jedno pivo. SamozÅ™ejmÄ›, že musíte vÄ›dÄ›t kam lezete, protože to není vÅ¡ude stejné. Je jasné, že pivo za ÄtyÅ™i koruny už nekoupíte nikde, ale za takovou tu ceník kolem ÄtyÅ™iceti korun se nÄ›kde jeÅ¡tÄ› sehnat dá.

euro mince

Ale nejde jen o pivo, jde o peníze pÅ™edevším. Šílené zdražování snad vÅ¡eho možného nezavdává příÄinu k radosti. My zde bohužel nemůžeme vyÅ™eÅ¡it, zda je to jen z důvodů nenažranosti nÄ›koho nÄ›kde, nebo je to prostÄ› jen takový „přírodní“ jev. Je vÅ¡ak jasné, že pokud se zdraží například elektÅ™ina, zdraží také například pekárny. A vÅ¡echny. I když topí plynem, nebo dÅ™evem. Jenže zdražili ostatní, tak co by ne i ti druzí. A tady je zakopaný pes. DÄ›lníkům se dá minimum, ale páni nahoÅ™e si zvesela nechávají tolik penÄ›z, za které by si mohli otevřít další dva provozy. Jenže oni ne, oni Å¡kudlí. Budiž, dÄ›lají nÄ›co pro lidi, jdou u toho uvázaní, budiž jim přáno. Jsou vÅ¡ak takoví, a nebudeme si je vyjmenovávat vÅ¡echny, kteří nedÄ›lají vůbec nic, jeh hledí jak ÄlovÄ›ka jeÅ¡tÄ› více sedřít z kůže. Pokud si náhodou uÅ¡etří na dovolenou, tak mu hned nÄ›co zdraží. Cokoli. Jen aby si moc nepískal.

euro bankovky

Proto je také každý peníz pod kontrolou a jeÅ¡tÄ› více každý bude. Výplatu již nedostanete do ruky nikde. A nyní hádanka. ProÄ to nemůže fungovat jako kdysi? DÄ›lník pÅ™iÅ¡el ráno do práce a pÅ™i odchodu obdržel peníze za to co udÄ›lal. A bylo vymalováno. Nebo dostal mzdu po týdnu.

Najednou nelze dát peníze ÄlovÄ›ku do ruky, ale stát musí kontrolovat příjem. Jakmile je nÄ›kde vyšší, už se páni politici ptají jak je to možné a ihned se postarají, aby se to nÄ›jak urovnalo. Jak? RozhlédnÄ›te se a uvidíte.