• December 15, 2023

Naše peníze


Já chápu, že je to v poslední době velice složité, co se týká financí. Já si myslím, že kdyby lidé třeba více šetřili peníze, že by to pro ně bylo dobré. V poslední době totiž stále dokola slýchám, že lidé nemají vůbec peníze, ale abych se přiznala a opravdu ihned šla s pravdou ven, tak já se tomu nedivím. Já jsem na tom podobně. Opravdu hodně mě mrzí, že lidé stále trpí tím, že mají nedostatek peněz, ale na druhou stranu, zase kdyby lidé třeba více šetřili a nebo se uskromnili, tak by třeba tento problém byl vyřešený.

Umím hospodařit s penězi.

Jenomže když tÅ™eba vidím, jak lidé stále nakupují v obchodech a nÄ›kdy to jsou úplnÄ› zbyteÄnosti, jako tÅ™eba například nÄ›jaké rádio a nebo podobnÄ›, tak si říkám, že lidé asi peníze mít musejí. NÄ›kdy mi to pÅ™ijde takové zvláštní, ale zase na druhou stranu financí vážnÄ› není nikdy dost, nejhorší je, pokud jsou tÅ™eba nÄ›kteří lidé a nebo nÄ›které rodiny zvyklé na lepší životní standard a potom najednou se jim propadne jejich příjem, tak je to potom velice složité. Je to velice nároÄné, když potom lidé se musí smířit s nÄ›jakým málem. Já sama jsem vždycky byla velice pÅ™ekvapená, když mi nÄ›kdo Å™ekl, že neumím s penÄ›zi hospodaÅ™it.

Své finance si hlídejte.

A je sice na jednu stranu pravda, že vždycky tak týden pÅ™ed výplatou se musí opravdu hodnÄ› krotit, abych také uÅ¡etÅ™ila nÄ›jaké peníze a nebo abych s penÄ›zi vyÅ¡la, ale zase jsem taková, že si ráda také dopÅ™eji. Moc ráda nakupuji kosmetiku a módu a také hlavnÄ› parfémy, ale když mi to samozÅ™ejmÄ› finance nedovolí, tak logicky si nic nekoupím. Jsem zase taková, že také dokonce Å¡etřím a dávám si pravidelnÄ› jeden tisíc korun mÄ›síÄnÄ› opravdu bokem, abych pro případ nouze. A takhle Å¡etřím už asi Ätvrtým rokem a myslím si, že mám naÅ¡etÅ™ených opravdu hodnÄ› penÄ›z. Myslím si, že když lidé budou Å¡etÅ™it peníze pro případ nouze, potom je tÅ™eba v budoucnu vůbec nic Å¡patného nikdy nepÅ™ekvapí.