• May 31, 2023

Užijme si léto


A protože by nám bylo zima, Å™eÅ¡it tu druhou dovolenou, podíváme se na tu letní. To nám bude teplo teplíÄko. NÄ›kdo jezdí k moÅ™i na stále stejné místo. Tak nÄ›jak si tam zvykl a jinam už se mu nechce. Muselo by se stát nÄ›co hodnÄ› oÅ¡klivého, aby se tento ÄlovíÄek odporouÄel a hledal si jiné místo. Ono je u moÅ™e asi hezky naprosto vÅ¡ude. Tedy, bývalo. Dnes je tÅ™eba si proÄíst vÅ¡echny komentáře k té Äi oné destinaci. Ale i tak se může stát, že může být moÅ™e v tÄ›chto místech zneÄiÅ¡tÄ›no. A hádejte, kdo za to může. Ano, homo sapiens.  

u moře

NejÄastÄ›ji se asi jezdí do Chorvatska, nebo Turecka. Otázka Äistoty moÅ™e v obou místech je sporná. Může se stát cokoli, a jeÅ¡tÄ› ráno krásnÄ› průhledná voda může být odpoledne k nepoužití. Nikdo vám v tomto nemůže nic zaruÄit.  

V Chorvatsku to postihlo dvÄ› nebo tÅ™i místa, ze kterých zde nebudu jmenovat ani jedno, protože je tam prý už situace normální a já nemíním ve svých Äláncích nikoho poÅ¡kozovat. Takže až si nebudete objednávat dovolenou v tomto státÄ›, můžete být letos bez obav. Nic vám nebrání abyste si to řádnÄ› neužili se vším vÅ¡udy, vÄetnÄ› Å¡norchlování.  

V Turecku nebyly zaznamenány nÄ›jaké vÄ›tší potíže. Pár drobných místních zneÄiÅ¡tÄ›ní nepadá na váhu, protože je turista v podstatÄ› nepozná. Musí se ovÅ¡em koupat ve vyhrazených místech. Pokud che jít jinam, musí poÄítat s urÄitým rizikem.

na pláži

Na druhé stranÄ›, je pravda, že nÄ›které hotely si své pláže hlídají a nikdo jim tam nesmí vplout se svou jachtou nebo tÅ™eba ponorkou. Tudíž ani nemůže nikam nic vypouÅ¡tÄ›t a voda tak nebývá ohrožena. OvÅ¡em v takovém hotelu si taky pÄ›knÄ› pÅ™iplatíte. Tato služba je v cenÄ› stejnÄ› jako zaruÄené lehátko, které je pÅ™idÄ›lováno jednotlivým pokojům, takže ruÄníkový efekt zde nevzniká. Hotelová služba prostÄ› jen na pláži pÅ™idá Äi ubere lehátko podle poÄtu osob na pokoji a je vymalováno.