• October 13, 2023

Co vše je třeba doložit k sídlu společnosti, respektive k jeho založení


Každá firma musí mít zaregistrované své sídlo. To je celkem jasné. Problém je však v tom, že tento proces není tak jednoduchý, jak se může zdát. Aby nám jej totiž úřady uznaly, musíme doložit spolu s žádostí určité dokumenty. Co vše je třeba doložit k sídlu společnosti profisidla.cz.

To asi nejdůležitějším je doklad toho, že jsme skutečně právnická osoba, případně že ji zastupujeme. Zde je tedy nutný výpis z živnostenského, případně obchodního rejstříku nebo plná moc od majitele firmy, a zároveň i občanský průkaz na potvrzení identity.

výškové firemní sídlo

Tento krok má zabránit tomu, aby tuto službu nezačaly využívat i fyzické osoby. Pro ně totiž není určena. Je však pravdou, že pro ně by to z valné části bylo nevýhodné. Také se tím zabrání tomu, aby si lidé registrovali sídla na falešné firmy, případně ve jménu firmy, se kterou ve skutečnosti nemají vůbec nic společného.

Dalším dokumentem, který musíme předložit, je doklad o tom, že máme danou nemovitost v osobním vlastnictví, případně v pronájmu. Zde stačí výpis z katastru nemovitostí, případně nájemní smlouva. Tak se předejde tomu, aby si firmy registrovaly buď neexistující adresu, nebo takovou, která ve skutečnosti nemůže být jejich sídlem.

typická kancelářská budova

Doložit je potřeba také plán využití onoho sídla, tedy konkrétně zda půjde výhradně o kancelářské prostory, nebo zda zde bude probíhat i nějaká výroba, případně jaká. To je důležité proto, aby bylo zajištěno, že bude dodržen územní plán dané obce. S tím však většinou žádný větší problém nebývá.

Jak je vidět, nejedná se o proces tak jednoduchý, jak se může na první pohled zdát. Přesto je jasné, proč jsou všechna tato opatření prováděna. Díky nim je zajištěno, že vše bude probíhat přesně podle zákona a že nebudou porušeny žádné právní normy ani nařízení. A to je velmi důležité. Jistě, tento proces není dokonalý, lze v něm najít nejrůznější kličky, kterých mazaní obchodníci využívají. Těch je však minimum, a navíc se jedná o nejlepší řešení, které máme v současné době k dispozici.