• December 30, 2022

Krásná dovolená


Dovolená je pro nÄ›kterého ÄlovÄ›ka jako symbol relaxace. Je to takový znak relaxace, kdy se ÄlovÄ›k chce právÄ› pÅ™i dovolené a nebo pÅ™i cestování opravdu hodně zrelaxuje a hlavnÄ› si také může odpoÄinout. Já si myslím, že když lidé jsou odpoÄatí, tak jim to také lépe myslí. Kolikrát jsem také slyÅ¡ela, že lidé, kteří jsou opravdu neodpoÄatí a jsou vystresovaní a jsou stále v jednom kole, tak také jsou ménÄ› produktivní a v práci jim to potom nemyslí.

Kam jezdíte na dovolenou, vy?

V práci také jsou velice unavení a nemusí se tolik soustÅ™edit na práci. Takže také samozÅ™ejmÄ› potom vzniká riziko nÄ›jakého pádu a nebo úrazu. Proto jsem si Å™ekla, že opravdu nejlepší by bylo, kdyby jednoduÅ¡e dovolená byla povinná. Kolikrát se mi ale stává, že právÄ› tÅ™eba když ÄlovÄ›k žádá svého zamÄ›stnavatele o dovolenou, tak jim to kolikrát zamÄ›stnavatel také zatrhne. A zakáže jim to z toho důvodu, že prý jednoduÅ¡e nemají nÄ›jakou náhradu pro lidi, aby je v práci zastoupili. Tohle se hlavnÄ› stává v tÄ›ch firmách, kde se pracuje nonstop. Ale tohle by absolutnÄ› nemÄ›lo nikoho zajímat. Když ÄlovÄ›k má jednoduÅ¡e právo na dovolenou a tÅ™eba mu konÄí, tak je logické, že by ji chtÄ›la ÄlovÄ›k využít.

Dovolená u vody mě baví.

Podle mého názoru na to má ÄlovÄ›k právo. Opravdu by bylo velice smutné, kdyby lidé si nemohli vybrat dovolenou anebo nÄ›kam cestovat jenom kvůli tomu, že jednoduÅ¡e zamÄ›stnavatel si nesehnal nÄ›jakou náhradu. Je logické, že to také svému zamÄ›stnavateli musíte říct alespoň tÅ™eba mÄ›síc a nebo dva mÄ›síce dopÅ™edu, že byste si chtÄ›li vzít na tu a tu dobu nÄ›jakou dovolenou. Dovolená je také vlastnÄ› můj ráj srdce, dovolená mÄ› baví a kolikrát hlavnÄ› jezdím do Itálie a nebo už jsem taky už byla v Paříži. Paříž mÄ› naprosto uchvátila a Å™ekla jsem si, že možná bych tam prostÄ› chtÄ›la nÄ›kdy bydlet. Paříž je pro nÄ›koho smyslem života a pro nÄ›koho je symbol lásky, abych Å™ekla pravdu, tak pro mÄ› je tohle symbol obojí.