• November 13, 2023

Jak si lidé sami způsobují problémy s elektroinstalací


Elektroinstalace vykazuje jeden zásadní problém, a sice není zaznamenatelná našimi smysly. Zda je v obvodu živá fáze, zjistíte jen na základě měřicích přístrojů, a právě to má za následek každý rok mnoho vážných i smrtelných zranění. Za některé úrazy si lidé mohou sami svou neopatrností i naivitou.

přívodní šňůra

Poškozené přívodní šňůry – pozvete-li si domů elektrikáře na pravidelnou nebo alespoň občasnou revizi elektro v Praze Technologie budov spotřebičů a elektrických obvodů, může vás upozornit i na to, co jste sami přehlíželi, aniž by k tomu byla zapotřebí speciální měřidla. Kupříkladu přívodní šňůry – docela obvyklý problém a velmi nebezpečný jev, kdy ponecháte šňůru zcela bez dozoru, a ta se vám mezitím propálí nebo prořízne. Stává se to u topinkovačů, tyčových mixérů, pekáren chleba, vrtaček, úhlových brusek, rychlovarných konvic, plotových nůžek či sekaček na trávu. Obnažená izolace vodičů tu může kromě úrazu způsobit i zkrat a následný požár.

měřicí přístroj

Prodlužovačka pode dveřmi – někteří lidé nepovažují prodlužovací šňůru za klasický vodič elektřiny, nebo se k ní takto nechovají, Je to pro ně kus kabelu, který vyrobila firma v souladu s bezpečnostními normami, a tím pádem se domnívají, že mohou šňůru vsunout kamkoli je napadne. A tak se stává, že se šňůra ocitá pode dveřmi, pod dveřním prahem, pod psacím stolem, pod postelí, za skříní atd. Jestliže tu dojde k jejímu sevření a poškození izolace vodičů, je to podobné, jako s přívodními šňůrami elektrických spotřebičů.

Bosé nohy pod stolem – toto je bohužel častý případ a mnoho lidí si neuvědomuje, jaké riziko tu podstupují. Mít přívodní a prodlužovací šňůry umístěné pod psacím stolem, je běžné, a stejně běžné je tu hlavně v létě posedávat naboso. Ovšem jen letmý dotek bosým chodidlem poškozené izolace u elektrického vodiče může být fatální díky tomu, že slaný pot je vynikající vodič elektřiny.